Algemene voorwaarden

Artikel 1: Overeenkomst
1.1 Bij inschrijving of deelname aan lessen/workshops gaat de cursist een overeenkomst 
     aan met Seiza | Yoga in Lemelerveld.
1.2 Deelname aan één van de lessen betekent akkoord gaan met de algemene voorwaarden.
1.3 De cursist dient in het bezit te zijn van een slipvrije yogamat.
1.4 De cursist dient zich te houden aan de huisregels. Roken en het gebruik van mobiele 
      telefoons is niet toegestaan. Tevens is het niet toegestaan schoenen en jassen mee te
      nemen in de yogazaal. De Yoga ruimte dient zonder schoenen te worden betreden.

Artikel 2: Betaling
2.1 Met deelname aan de lessen gaat de cursist een betalingsverplichting aan.
2.2 De cursist verbindt zich in aan een vaste lestijd, in overleg kan een les op een ander
      tijdstip of andere dag gevolgd worden zie artikel 4.1
2.3 De betaling van de yogalessen bij Seiza | Yoga in Lemelerveld gaat per les periode.

      Of via een strippenkaart. De betaling dient vooraf aan een les periode te geschieden.
     Betaling kan per bank of contant.

Artikel 3: Opzeggen
3.1 Bij tussentijdse opzegging vindt geen restitutie van het reeds betaalde lesgeld plaats.

Artikel 4: Gemiste lessen       
4.1 Kan je een keer niet meedoen met jouw ‘vaste les’ dan kan je deze les binnen de door jouw
      betaalde serie inhalen. Hiervoor gebruiken we het reserveringsschema Seiza Yoga Lemelerveld.
      Hoe werkt het? Je geeft minimaal 4 uur voor de les in het reserveringsschema aan dat je niet
      mee doet in jouw vaste les.  Wil je de les inhalen, check dan wanneer er een plekje vrij is en vul
      daar je naam in.
 

      Kies jij ervoor je niet (op tijd) af te melden dan kan je de les helaas niet inhalen.
      Restitutie voor gemiste lessen door afwezigheid van de cursist  is in geen enkel geval   
      mogelijk. 
4.2 Bevriezing van de lessen is mogelijk in geval van hoge uitzondering en kan alleen worden
      doorgevoerd in overleg en na goedkeuring van de yogadocent.  
      Inhalen van gemiste lessen kan slechts wanneer de cursist  betalend lid is.
4.3 Voor workshops en sessies buiten het reguliere rooster om geldt dat kosteloos annuleren
      niet mogelijk is. Wanneer de cursist  zich opgeeft / inschrijft voor een workshop of sessie
      ontstaat een betalingsverplichting. Ook wanneer de cursist  niet kan deelnemen, blijft deze
      betalingsverplichting bestaan. Wel is het mogelijk om iemand anders in jouw plaats te laten 
      komen.
4.4 Seiza | Yoga in Lemelerveld hanteert zoveel mogelijk het basisschool vakantierooster van
       regio Noord. Tijd

Artikel 5: Annulering door Seiza | Yoga in Lemelerveld
5.1 Seiza | Yoga in Lemelerveld heeft het recht om lessen te annuleren.

Artikel 6: Aansprakelijkheid
6.1. Seiza | Yoga in Lemelerveld verplicht zich de gegeven opdracht naar best inzicht en
      vermogen uit te voeren.
6.2 Deelname aan de lessen geschiedt op eigen risico van de cursist.
6.3 De cursist is verplicht om lichamelijke en/of psychische klachten en een zwangerschap te
     melden bij de docent. Ook als dit niet relevant lijkt. Deelname is alleen mogelijk als uw 
     gezondheid geen belemmering vormt. Neem bij twijfel contact op met uw huisarts.
6.4 Seiza | Yoga in Lemelerveld is niet verantwoordelijk voor schade en/of verlies van
     eigendommen van de cursist, noch voor enigerlei vorm van lichamelijk letsel voor, tijdens of
     na de les.

Artikel 7: Uitsluiting
7.1 Seiza | Yoga in Lemelerveld heeft het recht deelname van een cursist te weigeren als deze niet
      aan zijn/haar betalingsverplichtingen heeft voldaan.
7.2 Seiza | Yoga in Lemelerveld heeft huisregels m.b.t. de rust in lessen en het gebruik van de
       ruimte. Deelnemers die hier niet aan willen voldoen kunnen uitgesloten worden.
7.3 Seiza | Yoga in Lemelerveld heeft het recht een cursist  de toegang tot de lessen te weigeren
      zonder opgave van reden.

 

Indien noodzakelijk kan Seiza | Yoga in Lemelerveld de Algemene Voorwaarden tussentijds aanpassen.