top of page

Algemene voorwaarden

Artikel 1: Overeenkomst
1.1 Bij inschrijving of deelname aan lessen/workshops gaat de cursist een overeenkomst 
      aan met Seiza | Yoga  Lemelerveld.
1.2 Deelname aan één van de lessen betekent akkoord gaan met de algemene voorwaarden.
1.3 De cursist dient in het bezit te zijn van een slipvrije yogamat.
1.4 Roken en het gebruik van mobiele telefoons is niet toegestaan.
      Tevens is het niet toegestaan schoenen en jassen mee te nemen in de yogazaal.
   

Artikel 2: Betaling
2.1 Met deelname aan de lessen gaat de cursist een betalingsverplichting aan.
2.2 De cursist verbindt zich aan een vaste lestijd, in overleg kan een les op een ander
       tijdstip of andere dag gevolgd worden zie artikel 4.1
2.3 De betaling van de yogalessen bij Seiza | Yoga  Lemelerveld gaat per les periode.

       Of via een strippenkaart. De betaling dient vooraf aan een les periode te geschieden.
 

Artikel 3: Opzeggen
3.1 Bij tussentijdse opzegging vindt geen restitutie van het reeds betaalde lesgeld plaats.

Artikel 4: Gemiste lessen       
4.1 Kan je een keer niet meedoen met jouw ‘vaste les’ dan kan je deze les binnen de door jouw
     betaalde periode inhalen. Hiervoor gebruiken we een reserveringsschema .
     Hoe werkt het? Je geeft minimaal 6 uur voor de les in het reserveringsschema aan dat je niet
     mee doet in jouw vaste les.  Wil je de les inhalen, check dan wanneer er een plekje vrij is en vul
     daar je naam in.  

     Kies jij ervoor je niet (op tijd) af te melden dan kan je de les helaas niet inhalen.
     Restitutie voor gemiste lessen door afwezigheid van de cursist  is in geen enkel geval mogelijk. 
4.2 Bevriezing van de lessen is mogelijk in geval van hoge uitzondering en kan alleen worden
     doorgevoerd in overleg en na goedkeuring van de yogadocent.  
     Inhalen van gemiste lessen kan slechts wanneer de cursist  betalend lid is.
4.3 Voor workshops en sessies buiten het reguliere rooster om geldt dat kosteloos annuleren
     niet mogelijk is. Wanneer de cursist  zich opgeeft / inschrijft voor een workshop of sessie
     ontstaat een betalingsverplichting. Ook wanneer de cursist  niet kan deelnemen, blijft deze
     betalingsverplichting bestaan. Wel is het mogelijk om iemand anders in jouw plaats te laten
     komen.

Artikel 5: Annulering door Seiza | Yoga  Lemelerveld
5.1 Seiza | Yoga Lemelerveld heeft het recht om lessen te annuleren.

Artikel 6: Aansprakelijkheid
6.1. Seiza | Yoga Lemelerveld verplicht zich de gegeven opdracht naar best inzicht en vermogen uit
       te voeren.
6.2 Deelname aan de lessen geschiedt op eigen risico van de cursist.
6.3 De cursist is verplicht om lichamelijke en/of psychische klachten en een zwangerschap te melden         bij  de docent. Ook als dit niet relevant lijkt. Deelname is alleen mogelijk als uw gezondheid geen
       belemmering vormt. Neem bij twijfel contact op met uw huisarts.
6.4 Seiza | Yoga Lemelerveld is niet verantwoordelijk voor schade en/of verlies van eigendommen
       van de cursist, noch voor enigerlei vorm van lichamelijk letsel voor, tijdens of na de les.

Artikel 7: Uitsluiting
7.1 Seiza | Yoga  Lemelerveld heeft het recht deelname van een cursist te weigeren als deze niet
       aan zijn/haar betalingsverplichtingen heeft voldaan.
7.2 Seiza | Yoga  Lemelerveld heeft huisregels m.b.t. de rust in lessen en het gebruik van de
      ruimte. Deelnemers die hier niet aan willen voldoen kunnen uitgesloten worden.
7.3 Seiza | Yoga  Lemelerveld heeft het recht een cursist  de toegang tot de lessen te weigeren
      zonder opgave van reden.

 

Indien noodzakelijk kan Seiza | Yoga Lemelerveld de Algemene Voorwaarden tussentijds aanpassen.

Privacy

Als je mail adres bekend is bij SEIZA  ontvang je af en toe een mail over bijvoorbeeld een workshop of verandering van lesprogramma. Wil je wil deze informatie niet meer ontvangen dan kan je dit doorgeven via ciska@seiza.nl  Je mail adres zal dan uit de mailinglijst worden gehaald.

bottom of page